فروشگاه هایپر کولر

قیمت روز  کولرگازی جنرال گلد کم مصرف A ++ در بانه :

کولرگازی جنرال ۱۲۰۰۰ اینورتر وی    قیمت  :       ۴,۵۵۰,۰۰۰       

کولرگازی جنرال ۱۸۰۰۰ اینورتر وی    قیمت  :       ۵,۸۰۰,۰۰۰      

کولرگازی جنرال ۲۴۰۰۰ اینورتر وی    قیمت  :       ۶,۸۰۰,۰۰۰     

کولرگازی جنرال ۳۰۰۰۰ اینورتر وی    قیمت  :       ۶,۹۵۰,۰۰۰    

قیمت روز  کولرگازی اجنرال اینورتر دی سی در بانه :

 مدل های LFCA      گاز  کم مصرف    R410A

کولرگازی اجنرال ۱۲۰۰۰  اینورتر DC   قیمت  :       ۵,۲۰۰,۰۰۰       

کولرگازی اجنرال ۱۸۰۰۰  اینورتر DC    قیمت  :       ۶,۲۰۰,۰۰۰      

کولرگازی اجنرال ۲۴۰۰۰  اینورتر DC     قیمت  :       ۷,۵۰۰,۰۰۰     

کولرگازی اجنرال ۳۰۰۰۰  اینورتر DC    قیمت  :       ۷,۷۰۰,۰۰۰      

کولرگازی اجنرال ۳۶۰۰۰  اینورتر DC   قیمت  :       ۱۱,۰۰۰,۰۰۰      

 

مدل های LFCA    گاز  کم مصرف    R410A  برددار

کولرگازی اجنرال ۱۲۰۰۰ برد اینورتر DC   قیمت  :       ۵,۷۵۰,۰۰۰      

کولرگازی اجنرال ۱۸۰۰۰ برد اینورتر DC   قیمت  :       ۷,۰۵۰,۰۰۰      

کولرگازی اجنرال ۲۴۰۰۰ برد اینورتر DC   قیمت  :       ۹,۲۵۰,۰۰۰      

کولرگازی اجنرال ۳۰۰۰۰ برد اینورتر DC   قیمت  :       ۹,۴۵۰,۰۰۰       

قیمت روز کولرگازی الجی کم مصرف اینورتر در بانه

قیمت روز  کولرگازی الجی  اینورتر در بانه

کولرگازی الجی ۱۲۰۰۰  اینورتر وی    قیمت  :       ۴,۹۵۰,۰۰۰      

کولرگازی الجی ۱۸۰۰۰  اینورتر وی    قیمت  :       ۶,۰۰۰,۰۰۰        

کولرگازی الجی ۲۴۰۰۰  اینورتر وی    قیمت  :      ۷,۲۵۰,۰۰۰    

کولرگازی الجی ۳۰۰۰۰  اینورتر وی    قیمت  :      ۷,۴۰۰,۰۰۰    

WWW.HYPERCOOLER.IR

قیمت آنلاین کولرگازی الجی  اینورتر  گاز  کم مصرف ۴۱۰ در بانه

کولرگازی الجی ۱۲۰۰۰  اینورتر DC    قیمت  :       ۵,۱۵۰,۰۰۰     

کولرگازی الجی  ۱۸۰۰۰اینورتر DC    قیمت  :       ۶,۱۵۰,۰۰۰     

کولرگازی الجی ۲۴۰۰۰اینورتر DC   قیمت  :       ۷,۴۵۰,۰۰۰      

کولرگازی الجی ۳۰۰۰۰اینورتر DC     قیمت  :       ۷,۶۵۰,۰۰۰    

کولرگازی الجی ۳۶۰۰۰اینورتر DC   قیمت  :       ۱۰,۹۵۰,۰۰۰    

 

قیمت روز  کولرگازی الجی  فول دی سی  اینورتر برد اینورتر فوق کم مصرف در بانه

کولرگازی الجی ۱۲۰۰۰ برد اینورتر DC   قیمت  :       ۵,۷۰۰,۰۰۰      

کولرگازی الجی ۱۸۰۰۰ برد اینورتر DC   قیمت  :       ۶,۹۵۰,۰۰۰      

کولرگازی الجی ۲۴۰۰۰ برد اینورتر DC   قیمت  :       ۹,۲۰۰,۰۰۰        

کولرگازی الجی ۳۰۰۰۰ برد اینورتر DC   قیمت  :       ۹,۴۰۰,۰۰۰      


 

قیمت روز کولرگازی اینورتر   گری      GREE   اصلی

کولرگازی گری  ۱۲۰۰۰  GREE  مدل   D MATIC  قیمت  :       

کولرگازی گری  ۱۸۰۰۰  GREE  مدل   D MATIC  قیمت  :       

کولرگازی گری  ۲۴۰۰۰  GREE  مدل   D MATIC  قیمت  :       ۸,۸۵۰,۰۰۰     

کولرگازی گری  ۲۴۰۰۰  GREE  مدل   GWH24QE برد اینورتر                       

 قیمت  :    ۱۰,۲۵۰,۰۰۰   

کولرگازی گری  ۳۰۰۰۰  GREE  مدل   GWH30QE  قیمت  :    ۱۱,۳۵۰,۰۰۰   

کولرگازی گری  ۳۰۰۰۰  GREE  مدل   GWH30QF برد اینورتر  ۱۲,۸۵۰,۰۰۰   :


 

قیمت روز کولرگازی جنرال T3 (جنرال لبخند )

کولرگازی جنرال لبخند ۱۴۰۰۰   

کولرگازی جنرال لبخند ۱۸۰۰۰   

کولرگازی جنرال لبخند ۲۴۰۰۰     

کولرگازی جنرال لبخند ۲۶۰۰۰     

کولرگازی جنرال لبخند ۲۸۰۰۰  


 

ظرفشویی   ۱۴ نفره بوش   قیمت :    ۶,۱۰۰,۰۰۰      

لباسشویی ۸ کیلوگرم  بوش   قیمت :  ۶,۱۰۰,۰۰۰      

یخچال ساید بوش   ۱۵,۶۰۰,۰۰۰      

یخچال دوقلو  بوش۱۲,۸۰۰,۰۰۰     

یخچال دوقلو الجی ۱۲,۲۰۰,۰۰۰      

برای نصب رایگان و گارانتی  در سراسر ایران :

کارت گارانتی همراه کولر تحویل میشود    با شماره تلفن شرکت گارانتی تماس می گیرید شماره کارت را میخوانید و نصاب شهرتان برای شما معرفی میشود .شرکت گارانتی دهنده

-----------------------------------------------------------------------------------------------

کولر گارانتی حمل و نقل و گارانتی تعویض دارد و تا نصب سالم و کارکرد صحیح قابل تعویض میباشداگر هنگام نصب در کولر ایرادی مشاهده شد رفع شده و در صورت نیاز تعویض خواهد شد.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

همچنین ۵ سال گارانتی طبق مفاد مندرج در برگ گارانتی است

-----------------------------------------------------------------------------------------------

شرکت طرف قرار داد.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

نصب و گارانتی رایگان است ۵ متر لوله مسی و کابل برق همراه کولر رایگان است

حمل و ارسال رایگان می باشد

----------------------------------------------------------------------------------------------

تمامی کولرگازی های  خریداری شده از سایت هایپرکولربانه دارای گارانتی حمل و نقل  و گارانتی طلایی تعویض و گارانتی ۵ ساله می باشند

09180133567به دلیل نوسانات قیمت لطفا تماس بگیرید –  

 

کولرگازی اجنرال۱۲۰۰۰ OGENERAL  

 کولرگازی اجنرال۱۸۰۰۰ OGENERAL   

کولرگازی اجنرال ۲۴۰۰۰ OGENERAL

کولرگازی اجنرال۳۰۰۰۰ OGENERAL   

قیمت روز انواع کولرگازی اجنرال

قیمت کولرگازی اجنرال مدل  ASGS12LFCZ   توان ۱۲۰۰۰  مصرف A ++ با گاز مبرد R22   اینورتر

 

قیمت کولرگازی اجنرال مدل  ASGS18LFCZ   توان ۱۸۰۰۰ مصرف A ++  با گاز مبرد R22  اینورتر

 

قیمت کولرگازی اجنرال مدل  ASGS24LFCZ   توان ۲۴۰۰۰ مصرف A ++  با گاز مبرد R22  اینورتر

 

قیمت کولرگازی اجنرال مدل  ASGS30LFCZ   توان ۳۰۰۰۰ مصرف A ++  با گاز مبرد R22 اینورتر

 

قیمت کولرگازی اجنرال مدل  ASGS12LFCA   توان ۱۲۰۰۰  مصرف A  +++ با گاز مبرد R410A  اینورتر DC  قیمت :  

 

قیمت کولرگازی اجنرال مدل  ASGS18LFCA   توان ۱۸۰۰۰  مصرف A  +++ با گاز مبرد R410A  اینورتر DC  قیمت :  

 

قیمت کولرگازی اجنرال مدل  ASGS24LFCA   توان ۲۴۰۰۰  مصرف A  +++ با گاز مبرد R410A  اینورتر DC  قیمت :  

 

قیمت کولرگازی اجنرال مدل  ASGS30LFCA   توان ۳۰۰۰۰  مصرف A  +++ با گاز مبرد R410A  اینورتر DC  قیمت :   

 

 

 

قیمت کولرگازی اجنرال مدل  ASGS12LFCA   توان ۱۲۰۰۰ مصرف A  +++ با گاز مبرد R410A  اینورتر فول DC  قیمت

 

قیمت کولرگازی اجنرال مدل  ASGS18LFCA   توان ۱۸۰۰۰ مصرف A  +++ با گاز مبرد R410A  اینورتر فول DC  قیمت :

 

قیمت کولرگازی اجنرال مدل  ASGS24LFCA   توان ۲۴۰۰۰ مصرف A  +++ با گاز مبرد R410A  اینورتر فول DC  قیمت :

 

قیمت کولرگازی اجنرال مدل  ASGS30LFCA   توان ۳۰۰۰۰ مصرف A  +++ با گاز مبرد R410A  اینورتر فول DC  قیمت


 

نحوه سفارش: مراحل خرید کالا توسط خریداران :

تماس تلفنی با مرکز خرید بانه و انتخابتوانکولرگازی ( 09180133567) حبیبی (مشاوره رایگان)  

 ۲ . واریز بیعانه توسط مشتری و ثبت سفارش توسط شرکت – ارسال کالا و صدور کارت گارانتی توسط شرکت(گارانتی رایگان)

۳  . تحویل کالا و دریافت الباقی وجه(حمل رایگان)

۴  . نصب و راه اندازی رایگان توسط نصاب شرکت و شروع گارانتی ۵ ساله (نصب رایگان)

منتظر تماس شما عزیزان هستیم ….. 09180133567 ثبت سفارش : 09187675210


 

کولرگازی اجنرال کیت اینورتر DC مدل ASGS12LFCA گاز R410A رده انرژی A + + +

 

کولرگازی اجنرال کیت اینورتر DC مدل ASGS18LFCA گاز R410A رده انرژی A + + +

 

کولرگازی اجنرال کیت اینورتر DC مدل ASGS30LFCA گاز R410A رده انرژی A + + +

 

کولرگازی اجنرال کیت اینورتر DC مدل ASGS24 LFCA گاز R410A رده انرژی A + + +

 

نه