شماره حسابها

شما کاربران گرامی میتوانید بعد از هماهنگی و خرید کولر گازی از طریق شماره حسابهای زیر اقدام به واریز مبلغ توافقی نمائید و بعد از واریز وجه مورد نظر شماره ارجاع و یا پیگیری را به اطلاع ما برسانید.

Tool tip